Egå. Støbning af sokkel.
RADONRÅDGIVNING
Hos Byg.Nu tilbyder vi professionel radonrådgivning. Forud for en radonrådgivning, er det vigtigt, at du har fået foretaget radonmålinger i løbet af vintermånederne. Radonmåling foregår typisk i perioden oktober-april. En radonmåling står som regel på i to til tre måneder, hvor den derefter bliver sendt til undersøgelse på et laboratorium. Der vil altid være en lille risiko for 10 procent usikkerhed i din radonmåling, hvilket der skal tages højde for, når du får dine svarresultater på din radonmåling. Når du har modtaget de endelige radonundersøgelser, kan radonrådgivningen begynde.
DERFOR SKAL DU FÅ RADONRÅDGIVNING AF BYG.NU
Vi har hos Byg.Nu specialiseret os i at tilbyde radonrådgivning til alle, som har fået lavet en radonmåling. Formålet med radonrådgivning er at sikre dit hus mod radongas, men samtidig også nedsætte niveauet af radon i boligen. Vi har stort kendskab til, hvilke muligheder der findes for radonsikring på det danske marked. Vi vurderer altid, hvad der er mest hensigtsmæssigt for din situation og bolig. Derfor tager vi også højde for både økonomiske, tekniske, æstetiske og brugsmæssige omstændigheder i forbindelse med vores radonrådgivning.
Som udgangspunkt gælder følgende regler for, hvornår du skal få radonsikret dit hjem

  • Hvis dit radonniveau ligger under 100 Becquerel pr. kubikmeter, behøver du ikke foretage forskellige radonsikringer, da dit hus er uden for farezonen
    • Får du mål radonniveauet til over 100 Becquerel pr. kubikmeter, hvor det dog stadigvæk ligger under 200 Becquerel pr. kubikmeter, lyder anbefalinger fra myndighederne, at du skal få foretaget nogle forbedringer i din bolig
    • Hvis dit radonniveau overstiger 200 Becquerel pr. kubikmeter, skal du have foretaget større radonsikringer i din bolig for at få nedsat radonniveauet, og derved sikre dig og din families helbred

Der findes forskellige radonsikringer alt afhængig af, hvilken radonzone dit hus ligger i. Nogle af de radonsikringer,

Det gælder om at få lagt et ordentligt fundament,så der er noget at bygge videre på.
Ry. Nyt hus påvej
RADONMEMBRAN/RADONSPÆRRE
effektiv løsning, som bliver lagt under boligens gulvbelægning. En radonmembran fungerer som et plastikmateriale, der skal være intakt og ligge tæt på en ti centimeters tyk betonplade i boligens terrændæk, hvis radonmembranen skal beskytte mod radon gas. Radonmembranen fås også som en smøremembran, hvor det lægges under fx fliser. For at få optimal udnyttelse af radonmembranen, er det utrolig vigtigt, at der ikke forekommer utætte samlinger eller huller i radonspærren. Når først du får etableret en radonmembran, vil den være vedligeholdelsesfri, og i det fleste tilfælde kan den sænke radon gas med 10-15 procent, hvis håndværet er udført korrekt og alle tilslutninger er tætte omkring rørene med manchetter, som er designet specielt til radonsikring.
RADONSUG
Det kan blive aktuelt med radonsug, hvis din radonmåling viser sig at ligger over 200 Bq pr. kubikmeter. Du kan få lavet en effektiv radonsikring med radonsug, som skaber et lavt lufttryk i det lag af materiale, som ligger i dit terrændæk. Der skal eksistere et kapillarbrydende lag under din bolig, hvis du skal have gavn af radonsug. Du har mulighed for at få forskellige typer af radonsug. Din bolig vil altid blive vurderet nøje, før der anbefales, hvilket radonsug du vil have størst effekt af. Hvis dit radonsug etableres korrekt, kan det i de fleste tilfælde være med til at mindske radon gas med 95 procent.
inder
hjem
MEKANISK VENTILATION MOD LAVE MÆNGDER AF RADON
Hvis dit radonniveau er blevet målt til 100 eller derunder Bq pr. kubikmeter luft, vil det som udgangspunkt ikke være nødvendigt at foretage ændringer i din bolig. Dog vil god udluftning og ventilation altid være en god ide. Der findes forskellige udluftningsløsninger til din bolig, som du kan benytte dig af. Hvis den bedste løsning for din bolig er at benytte mekanisk ventilation til at mindske radonniveauet, er det vigtigt at du får installeret en løsning, hvor luften som kommer ind i boligen er tilsvarende den mængde, som anlægget suger ud. Derved vil lufttrykket blive udlignet, og du undgår at skabe et undertryk, og sikrer optimal trykforskel.
SÅDAN PÅVIRKER RADON INDEKLIMAET I DIN BOLIG
Radon beskrives bedst som en radioaktiv luftart, som findes i jorden. Det er ikke muligt hverken at se, smage eller lugte radon. Radonmængden på en boliggrund kan svinge meget og det afhænger af, hvilke jordbundsforhold din bolig ligger på samt, hvordan din bolig er konstrueret. Du kan blive udsat for radon, hvis dit hus er i berøring med jorden. Det sker typisk i rum som kælder eller stueetage. Hvis der er konstruktionsfejl i boligens fundament eller store revner i boligens konstruktioner, vil radon have mulighed for at sive ud i husets rum. Når der er aktiv radon gas i en bolig, kan det først blive skadeligt for os mennesker, da påvirkning af radon med årene skader lungerne.

Du er altid velkommen til at kontakte Byg.Nu og få undersøgt dine muligheder for radonsikring. Vi yder radonrådgivning året rundt, og kommer gerne ud til dig, hvor vi sammen kan se på de udfordringer, du står overfor. Vi tilbyder altid en personlig handlingsplan, som er skræddersyet til din bolig.

Vi glæder os til at hjælpe dig godt på vej mod en radon-fri bolig.

Vorrevangs Alle Egå. Nyt parcel hus